Koppeling

Project aanvoerder bij implementatie

Project-aanvoerder
bij implemen-tatie

Bij een recente samenwerking hebben we een accountant met succes begeleid bij het integreren van een gegevenskoppeling. Deze connectie, tot stand gebracht tussen AFAS en Twinfield, vervult een belangrijke rol in het vlekkeloos uitwisselen van loonjournaalposten. Deze maatwerkkoppeling werd door een externe partij gebouwd. Onze taak als projectaanvoerder was om de klant te begeleiden tot het behalen van het gewenste resultaat. 

Neem contact met ons op
De klant

Onze klant, een accountant die voornamelijk MKB-klanten bedient, werd geconfronteerd met de behoefte aan een geavanceerde verbinding tussen hun gebruikte softwarepakketten: AFAS voor de loonadministratie en Twinfield voor de boekhouding. Het werd duidelijk dat er veel tijd kwam te zitten in het handmatig overnemen van de data, vanuit het ene pakket naar het andere. Door het huidige werknemerstekort in Nederland is het cruciaal dat de capaciteit optimaal benut wordt. Vandaar de vraag naar deze koppeling.

Onze aanpak

Onze betrokkenheid aanving met een verkenning van de specifieke vereisten en doelen van de klant. De gevraagde koppeling bestond nog niet, dus dit moest door een externe partij ontwikkeld worden. Dankzij eerdere ervaring met IT-projecten konden we mogelijke obstakels identificeren en strategieën uitstippelen om deze te omzeilen. Dit bleek vooral waardevol tijdens de testfase van de koppeling. We waarborgden dat de koppeling voldeed aan de gestelde eisen, potentiële struikelblokken werden geëlimineerd en het eindresultaat naadloos geïntegreerd kon worden in het bestaande werkproces van de accountant. 

Onze impact

✔️Optimale capaciteitsbenutting
✔️Efficiënter werkproces
✔️Stap niet in de bekende valkuilen

Benieuwd waar we nog meer goed in zijn?

Lees ook hoe wij horecabedrijven helpen bij de planning via

Planning voor horeca >